2020-09-04 11:19:03

UPUTE ZA SPRJEČAVANJE I SUZBIJANJE EPIDEMIJE COVID-19 U TEHNIČKOJ ŠKOLI, RIJEKA 


Tehnička škola za strojarstvo i brodogradnju Rijeka