2020-10-15 17:21:00

Učenici Tehničke škole Rijeka u školi će graditi pasaru

 

U petak, 16. listopada 2020. g. s početkom u 11.00 sati u Tehničkoj školi Rijeka (radiona Škole) održat će se polaganje kobilice pasare koja će se graditi u sklopu Akademije tradicijskih pomorskih zanata i vještina.

Akademija je dio projekta zaštite, promocije i turističke valorizacije jadranske pomorske baštine ARCA ADRIATICA u kojemu je vodeći partner Primorsko-goranska županija. Pasara duljine 4,20 m gradit će se prema nacrtima tradicijske pasare iz dvadesetih godina 20. st.

Akademiju provodi Koordinacija udruga za očuvanje i revitalizaciju pomorske, ribarske i brodograđevne baštine Kvarnera i Istre na čelu s voditeljem  prof. dr. sc. Robertom Mohovićem, a provoditelji radionica su brodograditelji Loris i Josip Rubinić.

  


Tehnička škola za strojarstvo i brodogradnju Rijeka